Markkinointirekisterin tietosuoja- ja rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Travel Specialist Group Oy (Saga Matkat)
Yritystunnus: 08720862
Toimilupanumero: KUVI 3685/00/Mj

Osoite: Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki
Puhelin: 020 155 6650

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Office Manager, Noora Jumppanen
Puhelin: 020 155 6650
Sähköposti: noora.jumppanen@tsg.fi

 

3. Rekisterin nimi

Saga Matkojen markkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterin ensisijainen käyttötarkoitus on sähköpostitse lähetettävien uutisten ja markkinointiviestien, eli uutiskirjeiden, lähettäminen. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, sopimukseen tai laissa määriteltyyn muuhun perusteeseen. Markkinointirekisterin käsittelytehtäviä ei ulkoisteta.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa asiakkaan itse luovuttamat henkilötietoja.

  • Nimi ja sähköpostiosoite
  • Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja liittymistapa

 

6. Henkilötietojen säilytysaika

Travel Specialist Group Oy säilyttää asiakkaiden henkilötietoja rekisterissään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, ellei asiakas käytä rekisteristä poisto-oikeuttaan. Henkilötietoja käsitellään vain perustellun käyttötarkoituksen johdosta ja niin kauan kuin se on käyttötarkoituksen ja viranomaismääräysten kannalta tarpeellista. Henkilötietojen säilyttäminen ja käsittely ovat osa palveluntuottamista ja takaavat mahdollisen yhteistyön viranomaisten sekä muiden lakia valvovien tahojen kanssa.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Travel Specialist Group Oy saa tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Asiakkaat luovuttavat postituslistalle liittyessään tietoja, kuten sähköpostiosoitteen ja nimen.

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Travel Specialist Group Oy on varmistanut, että kaikki palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Travel Specialist Group Oy käyttää uutiskirjeen lähettämiseen Sendgrid -viestintäalustaa.

8.1. Privacy Shield -ohjelma

SendGrid on liittynyt EU:n ja Yhdysvaltain väliseen Privacy Shield -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen turvallinen käsittely Yhdysvalloissa. Löydät Sendgridin tietoturvaselosteen täältä.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

a. Paperimuodossa olevat tiedot
Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

b. Digitaaliset tiedot
Markkinointirekisteri sijaitsee internetpohjaisessa palvelussa. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

 

10. Profilointi

Travel Specialist Group Oy ei tee mitään asiakastietoihin liittyvää profilointia.

 

11. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia (kielto-oikeus)

Rekisteröity voi esittää tietojensa käsittelyn vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä.

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

 

12.1. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Travel Specialist Group Oy markkinointirekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

 

12.2. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Korjauspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

 

12.3. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

12.4. Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Travel Specialist Group Oy:lle tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

 

13. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Travel Specialist Groupiin.

Sähköpostitse: sales@tsg.fi
Postitse osoitteeseen: Travel Specialist Group Oy, Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki

Travel Specialist Group Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

 

Tietoa evästeistä

Saga Matkojen sivustolla käytetään evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa eri verkkosivustoilla. Evästeet sisältävät nimettömän, numeerisen tunnisteen, jonka avulla voidaan yksilöidä ja laskea sivustolla vierailevat eri selaimet. Myös mobiilisovelluksissa käytetään evästeitä vastaavaa numeerista tunnistetta. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja. Niitä ei voida käyttää virusten levittämiseen eivätkä ne mahdollista käyttäjän kovalevyllä olevien tietojen tutkimista. Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana. Mikäli et halua palvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet (useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen). Huomaa kuitenkin, että tällöin Internet-sivut ja/tai palvelu ei välttämättä toimi häiriöittä.