Erityisehdot Huippuvuorten matkoille

Sopimuksen syntyminen ja maksuehdot

 

Matkasopimus syntyy, kun matkustaja tilattuaan matkan maksaa varausmaksun. Varausmaksu on Euroopan valmismatkoilla 200 €/hlö ja Hurtigruten-, F1- ja kaukokohteiden valmismatkoilla 300 €/hlö. Varausmaksu on suoritettava 7 vuorokauden kuluessa matkan varaamisesta. Loppumaksu on suoritettava Islannin matkoilla 35 vrk ennen matkan alkua, opastetuilla Euroopan matkoilla 45 vrk ennen matkan alkua, F1- ja kaukomatkoilla 65 vrk ennen matkan alkua ja opastetuilla Hurtigruten-matkoilla 95 vrk ennen matkan alkua. Mikäli matka varataan loppumaksun viimeisen maksupäivän jälkeen, koko matkan hinta on maksettava matkaa varattaessa. Reittilentopohjaisilla matkoilla varausmaksu riippuu lentoyhtiön maksu- ja liputussäännöistä, tarkista varatessasi.

 

Mikäli matkustaja ei suorita maksuja määräajassa, Saga Matkoilla on oikeus peruuttaa matkavaraus. Laskuun lisätään toimitusmaksu 14 €/ lasku. Online-varauksista ei peritä toimitusmaksua.

 

Matkaliput ja vahvistus

Lasku on vahvistus matkustajan varaamasta matkasta. Asiakkaan velvollisuus on matkaa varatessaan antaa nimitiedot niiden virallisessa muodossa eli kuten ne on kirjoitettu matkalla mukana olevassa henkilötodistuksessa/ passissa.

 

Matkustajan on tarkistettava laskusta ja matkustusasiakirjoista hotelli-, laiva-/ lento- ja lähtöpäivätietojen oikeellisuus sekä matkustajien tiedot (nimi, sukupuoli, lasten ikä ym.) ja ilmoitettava mahdollisista virheistä välittömästi matkan välittäneeseen matkatoimistoon tai Saga Matkoihin.

 

Laivalla matkalle lähteville ei toimiteta matkalippuja ennen matkaa, vaan maihinnousukortit jaetaan lähtöpäivänä satamassa Saga Matkojen lähtöselvityksessä. Jos Saga Matkoilla ei tiettynä päivänä ole satamassa omaa lähtöselvitystä, maihinnousukortit noudetaan laivayhtiön lähtöselvityksestä. Tästä ilmoitetaan matkustajille etukäteen. Lentomatkoilla lentoliput ja muut asiakirjat kirjoitetaan ja toimitetaan matkustajille viimeistään 1-2 vk ennen matkaa.

 

Muutos- ja peruutusehdot

 

Asiakkaan peruuttaessa matkavarauksensa katsotaan peruutusajankohdaksi se hetki, jolloin Saga Matkat saa tiedon peruutuksesta. Matkan peruuntuessa toimitusmaksua ei palauteta.

 

Ilman erityistä syytä tapahtuvissa peruutuksissa Saga Matkat noudattaa Yleisten valmismatkaehtojen kohtaa 4. Lentopohjaisten valmismatkojen erityisluonteen vuoksi Saga Matkat Oy soveltaa kuitenkin lentomatkoilla tästä ehtokohdasta poikkeavia ehtoja, joiden mukaan matkan hintaa ei voi palauttaa lentolippujen kirjoituksen jälkeen. Yleiset valmismatkaehdot ja Valmismatkalaki eivät koske muita kuin valmismatkoja.

 

Yli 30 vrk ennen matkan alkua asiakas voi muuttaa valmismatkan lähtöpäivää, kestoa tai matkakohdetta maksamalla muutoskuluina 25 €/varaus, edellyttäen että matkan hinta ei muutu oleellisesti. Muutosmahdollisuus ei koske reittilentopohjaisia matkoja, Hurtigruten-risteilyitä eikä Islannin englanniksi opastettuja kiertomatkoja. Myöhemmin tapahtuvia muutoksia käsitellään matkan peruutuksena ja uuden tilaamisena. 

 

Reittilentojen muutoksissa noudatetaan aina lentoyhtiön ehtoja. Mikäli lentoyhtiön säännöt sallivat muutoksen, perimme toimistokuluina 70 €/ lippu ja lisäksi lentoyhtiön perimät kulut.

 

Välitettyjen teatteri-, konsertti-, pääsy- ym. lippujen osalta noudatamme tapahtuman järjestäjän peruutusehtoja.

 

Pohjois-Amerikan matkoilla peruutusehdot ilmoitetaan poikkeuksellisesti varauksen yhteydessä.

 

Peruutusehdot sairastapauksissa ja muissa matkustajaa kohdanneissa odottamattomissa ja vakavissa tilanteissa

 

Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma hänellä on Valmismatkalain 15 §:n 1 mom. 3 kohdan ja Yleisten valmismatkaehtojen 5.1. kohdan mukainen oikeus peruuttaa matka, lentomatkojen erityisluonteen vuoksi YVE 1.3. kohdan oikeuttamina perimme matkustajalta korvauksen peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista meillä ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. lennot, majoituspalvelut). Lisäksi veloitetaan Saga Matkojen toimistokulut.

 

Suosittelemme ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus (ks. Hyvä tietää). Vakuutusten kattavuudessa voi olla eroja.

 

Saga Matkojen toimistokulut ovat alle 150 € maksavilla matkoilla 40 €/ henkilö, 150-999 euroa maksavilla matkoilla 70 €/hlö, yli 1000 euroa maksavilla matkoilla 10 % matkan hinnasta.

 

Matkanjärjestäjän peruutus- ja muutosoikeus

 

Matkanjärjestäjällä on oikeus perua liityntäkuljetus satamaan ja muuttaa matka alkavaksi satamasta viimeistään 7 vrk ennen matkan alkua, jos kuljetukseen ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia. Jos liityntäkuljetus perutaan, matkustajalle palautetaan hänen kuljetuksesta maksamansa hinta. Tämän esitteen opastettujen matkojen ja matkasarjojen toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkustajia. Matkanjärjestäjällä on YVE:n kohdan 12.1. perusteella oikeus peruuttaa valmismatka tai koko matkasarja, jos matkalle tai matkasarjaan kokonaisuutena ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 21 vrk ennen matkan alkua.

 

Hinnat ja hintamuutokset

 

Esitteen hinnat on annettu euroina, ellei muuta ole mainittu. Ne perustuvat 20.12.2014 voimassa olleisiin valuuttakursseihin, veroihin ja hintoihin. Hintoihin saattaa tulla muutoksia. Voimassaolevat hinnastot ovat nähtävissä nettisivuillamme: www.sagamatkat.fi.

 

Hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka on mainittu kunkin matkan Hintaan sisältyy -kohdassa.

 

Lento- ja laivayhtiöt saattavat muuttaa hintoja matkan varaamisen jälkeen. Lentoyhtiön hinnanmuutokset saattavat vaikuttaa myös maksamattomiin (kirjoittamattomiin) lentolippuihin. Kun lentolippu on maksettu ja kirjoitettu, eivät hinnanmuutokset enää vaikuta lipun hintaan. Voimassa olevat viranomaismaksut, verot ym. tarkistetaan maksu-/lipunkirjoituspäivänä. Poikkeustapauksissa saatetaan asiakkaalta joutua perimään lisämaksu lento-/laivahintojen äkillisen muutoksen sitä vaatiessa.

 

Palautukset käyttämättä jääneistä palveluista

 

Jos matkustaja ei käytä jotain maksamaansa palvelua, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

 

Paluumatka

 

Matkustaja on velvollinen tarkistamaan matkakohteessa paluumatkan laiva- tai lentoaikataulun hyvissä ajoin ennen paluupäivää. Mikäli matkustaja aikoo saapua paluupäivänä omalla kuljetuksella satamaan, hän on velvollinen ottamaan yhteyttä Saga Matkojen edustajaan lähtöä edeltävänä päivänä. Jos matkustaja laiminlyö ilmoittamisen ja myöhästyy kuljetusvälineestä, hän joutuu itse vastaamaan paluukuljetuksen kustannuksista.

 

Ryhmät

 

Ryhmien varaus-, maksu- ja peruutusehdot saattavat poiketa edellä mainituista ehdoista. Ryhmänkerääjä/matkanjohtaja on matkustajien yhdyshenkilö, jollei muuta ole sovittu. Yhdyshenkilöllä on oikeus sopia matkajärjestelyistä matkanjärjestäjän kanssa ryhmän muita matkustajia sitovasti. Yhdyshenkilö vastaa siitä, että ryhmän jäsenet saavat tiedon matkaehdoista ja muista sovituista asioista.

 

Riskit matkakohteissa

 

Matkakohteessa mahdollisesti ilmenevistä riskeistä saat lisätietoa: Ulkoasianministeriö: www.formin.finland.fi

Kansanterveyslaitos: www.ktl.fi

 

Vakuus

 

Travel Specialist Group on antanut Suomessa Kuluttajavirastolle toiminnastaan vakuuden. Travel Specialist Groupin Kuluttajavirastonumero on 3685/00/Mj.

 

Vastuullinen matkanjärjestäjä

 

Tämän esitteen matkoilla vastuullinen matkanjärjestäjä on:

Travel Specialist Group Oy

Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki

 

Travel Specialist Group Oy on Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n jäsen numero 42212 Travel Specialist Groupin kaupparekisterinumero on 531.816.